Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek.
 • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmek.
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirme ve hedeflerle, yönetim modelini mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygınlaştırmak.
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak ve sürekli gelişmelerini sağlamak.
 • Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunmak.


Çevre Politikamız

 • Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uymak.
 • Çevre performansının sürekli iyileştirilerek geliştirmek.
 • Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanmak.
 • Depolama faaliyetleri sonucu oluşan katı ve tehlikeli atıkların kontrol altında tutmak ve yetkili kuruluşlarca imha ettirmek.
 • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevre korumasını ön planda tutmak.
 • Çalışanları ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirerek gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.
 • Çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasını önlemek.
 • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde bulunmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı ve sürekliliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.
 • Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek kurumsal sorumluluğumuzdur.
 • Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.
 • Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız.
 • Faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri düzenli analiz eder ve sürekli azaltmayı hedefleriz.
 • Çalışanları ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirerek gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.
 • Çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasını önlemek.
 • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde bulunmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı ve sürekliliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.


Bu politikalar çerçevesinde; Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bize katılmaya teşvik etmek, yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek, Firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.